Z odoberania newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.