V. Cena a platobné podmienky


1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 5.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
2. Kúpna cena tovaru je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.simplelife12.com v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.
3. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak.
4. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny tovaru:
• bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho,
• na dobierku prostredníctvom kuriéra DPD.
5. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.
6. V kúpnej cene tovaru podľa bodu 5.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. VII - Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok.