VII. Podmienky dodania tovaru


1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9:00 do 17:00 hod. O presnom dni expedície tovaru a dni dodania tovaru bude Predávajúci Kupujúceho informovať zaslaním e – mailovej správy.
2. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):
a. Doprava na adresu určenú Kupujúcim zmluvným prepravcom Predávajúceho – Kuriérska služba DPD:
 Pri odbere do hmotnosti tovaru do 5kg – 6,50 EUR
 Pri odbere tovaru nad 140 € s DPH je doručenie tovaru  – 0 EUR
b. Osobný odber po telefonickom dohovore. Tovar je možné takýmto spôsobom vyzdvihnúť až po jeho zaplatení bezhotovostným prevodom.
3. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí tovaru:
a. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu/kuriéra (DPD a pod.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.